Ηλικία: 11+

Παρουσίαση

Ανάλυση της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα:  Αποθέματα, στόλος σκαφών και περιοχές αλιείας, μέσω σύντομων ανάλογα το επίπεδο εκπαίδευσης στατιστικών πινάκων. Καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων της ελληνικής αλιείας (υπεραλίευση, έλλειψη αλιευτικών δεδομένων κ.α). Αναφορά στις νέες κατευθύνσεις της ελληνικής αλιείας: Αλιεία στα βαθιά νερά, τεχνητοί ύφαλοι, προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στις συντονισμένες προσπάθειες διατήρησης των ιχθυοπληθυσμών στην Ελλάδα, μέσα από τα διαχειριστικά μέτρα για την αειφορία της αλιείας. Τέλος, αναφορά στο σύγχρονο πρόβλημα της εισόδου εξωτικών ειδών («λεσεψιανοί μετανάστες») και των πιθανών επιπτώσεων τους στους υπάρχοντες πληθυσμούς.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω παραστατικών και εμπειρικών μεθόδων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον τομέα της αλιείας στην Ελλάδα και παίρνουν βασικές γνώσεις μορφολογίας και ανατομίας ψαριών ή καρκινοειδών.

Σχόλια και εντυπώσεις εκπαιδευτικών

3o Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου – Δ Τάξη, 01/12/2016

Πολύ καλή εμπειρία για τα παιδιά η χρήση των στερεοσκοπίων.

Οι βιωματικές δράσεις (δημιουργία θαλάσσιου πλέγματος και στερεοσκόπια) βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος.