Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας.

Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη διοργανώνονται οι εκδηλώσεις «Βραδιά του Ερευνητή» σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι συνεπής στο ραντεβού της συμμετέχοντας ανελλιπώς στο θεσμό από την έναρξή του, το 2005 και αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, ξεκινούν το απόγευμα  και περιλαμβάνουν δράσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες σχετικά με θέματα έρευνας τεχνολογίας. Στο κοινό δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθεί με τεχνολογικές εφαρμογές να λάβει μέρος σε πειράματα να γνωρίσει και να συνομιλήσει με ερευνητές και να διασκεδάσει με μουσική και ψυχαγωγικά δρώμενα.

http://www.renathens.gr/