Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο παράρτημα Κρήτης (ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ)

Στόχοι:

  • Γνωριμία των μαθητών με το υδάτινο περιβάλλον και συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από τη γνώση της λειτουργίας και της οικολογίας του υδάτινου οικοσυστήματος
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της γνωριμίας με το αντικείμενο εργασίας των ειδικών επιστημόνων και ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και μπορούν να κινηθούν σε τέσσερα επίπεδα:

Διάρθρωση επίσκεψης:

  1. Καλωσόρισμα των μαθητών, γενική εισαγωγική παρουσίαση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
  2. Παρουσίαση και ενημέρωση των τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων (ROV)
  3. Διαμόρφωση ομάδων μαθητών (10-14) και κατανομή τους στα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ημέρας
  4. Επίσκεψη στα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Σύντομη εισαγωγική ενημέρωση για το αντικείμενο του εργαστηρίου, παρουσίαση των επιστημονικών όργανων και όπου είναι εφικτό, βιωματική εμπειρία των μαθητών με συμμετοχή σε πειράματα, αναλύσεις κλπ.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Σύντομες παρουσιάσεις από ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης με χρήση οπτικοακουστικού υλικού και σύγχρονων εργαλείων τρισδιάστατης / επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)
  • Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη συλλογή και παρατήρηση δειγμάτων
  • Διαδραστικά παιχνίδια / Πειράματα με στόχο την αποδοτικότερη κατανόηση του Θαλασσίου περιβάλλοντος

**Σε κάθε περίπτωση οι επισκέψεις πρέπει να είναι προσυνεννοημένες με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς**