Ηλικία: 6-9 ετών

Παρουσίαση

Προβολή διασκευής του παιδικού βιβλίου των Ντάνυ Πιέρρου και Κατερίνας Παϊσίου με τίτλο «Τα ζώα της Θάλασσας» (εκδ. Παπαδόπουλος). Μέσω της ιστορίας τα παιδία γνωρίζουν κάποιους σημαντικούς αντιπρόσωπους του θαλασσίου οικοσυστήματος και μαθαίνουν για τη θέση τους στο τροφικό πλέγμα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ευαισθητοποίηση και αύξηση της γνώσης γύρω από τις δράσεις διατήρησης που λαμβάνουν χώρα για την προστασία ενδημικών ψαριών γλυκού νερού στην Ελλάδα.