Ηλικία: 13+

Παρουσίαση

Εισαγωγή στις δομές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών γενικά και εστίαση στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και στα συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης και πρόγνωσης των Ελληνικών Θαλασσών. Παρουσίαση των βασικών δύο βασικές υποδομών: Πλωτοί Μετρητικοί Σταθμοί σταθερής θέσης και Πλωτήρες ARGO (αρχές λειτουργίας, μέτρησης, διαχείριση δεδομένων που συλλέγονται). Προβολή ολιγόλεπτων video σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες.

Είπαν για μας:

9o  ΕΠΑΛ Πειραιά – Τάξη Α, 22/12/2016

Με βαθμό άριστα το 10, βαθμολογούμε το Κέντρο σας με «Δέκα με τόνο». Φοβερό!!!